ตะปู ตัวอย่าง 1

    ฿5.00 ฿2.00

    ชื่อเรียกสินค้า  ตะปู 

    คุณลักษณะสำคัญ เป็นอุปกรณ์ที่ทำมาจากโลหะ มีลักษณะแข็ง ปลายแหลม รูปร่างคล้ายเข็ม ตะปูส่วนมากทำมาจากเหล็ก มักใช้สำหรับการยึด ตรึง หรือเพื่อติดวัตถุชนิดต่าง ๆ

    หมวดหมู่: